Kirveen takuuehdot

Cellfast yrityksen kirveet valmistetaan edistyksellistä teknologiaa ja edistyksellisiä materiaaleja käyttäen. Kirveille suoritetaan vaativat testit, joilla tarkastetaan niiden lujuus ja käyttömukavuus jokapäiväisissä töissä. Kaikista ponnisteluista ja tiukasta laadunvarmistamisesta huolimatta tuotantoprosessissa voi esiintyä virheitä. Myös sen johdosta annamme ERGO LINE™ kirveillemme 25 vuoden kansainvälisen rajoitetun takuun valmistusvirheille alla olevilla säännöillä ja ehdoilla.

1. Tämän takuun antaa CELL-FAST Sp. z o.o., kotipaikka Stalowa Wola, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola (jäljempänä takuunantaja).
2. Tämä takuu koskee vain Cellfast ERGO LINE™ kirveitä (jäljempänä tuote) ja annetaan sillä ehdolla, että em. tuote rekisteröidään Internet-sivulla www.cellfast.com.pl 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä, joka on näkyvissä ostotositteessa (kassakuitissa tai laskussa).
3. Tämän takuun piiriin kuuluvat yksinomaan tuotteen valmistusvirheet, jotka koskevat valmistustapaa tai materiaalia.
4. Takuu oikeuttaa ostetun tuotteen maksuttomaan korjaukseen, joka koskee valmistusvirheiden poistamista, jotka ovat ilmaantuneet takuuaikana, josta on puhe jäljempänä kappaleessa 5, tai tuotteen vaihtamiseen uuteen ottaen huomioon jäljempänä olevan kappaleen 10. sisällön.
5. Takuuaika on 25 vuotta tuotteen rekisteröimispäivästä lähtien edellä kappaleessa 2. selostettujen ehtojen mukaan.
6. Annettu takuu on voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella.
7. Jos Cellfast ERGO LINE™ kirveessä todetaan valmistusvirhe, joka koskee valmistustapaa tai materiaalia, takuuvaatimukset on osoitettava kirjallisessa muodossa suoraan Cellfast yrityksen reklamaatio-osastoon osoitteeseen:

Kirveiden reklamaatio-osasto
CELLFAST
ul. Drzymały 41
38-400 Krosno, Puola

Yhdessä edellä mainitun ilmoituksen kanssa on lähetettävä tuote, jossa vika on todettu.

8. Kirjallinen ilmoitus, josta on puhe edellisessä kappaleessa 7, pitää lähettää 30 diväivän kuluessa vian toteamisesta.
9. Kirjallisen tuotteen vikailmoituksen pitää sisältää:
- ilmoittajan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero);
- tiedot tuotteen nimestä ja sarjanumerosta;
- liitteenä tuotteen ostotosite;
- selostus todetusta viasta/puutteesta sekä sen toteamis-/ilmaantumispäivämäärä.
10. Päätöksen tekeminen ilmoitetun vian hyväksymisestä sekä myös korvaustavasta eli korjauksesta tai tuotteen vaihtamisesta uuteen kuuluu Cellfast yritykselle.
11. Jos vikailmoitus tunnustetaan perustelluksi, tuote korjataan tai vaihdetaan uuteen sovittuna määräaikana.
12. Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen vauriot, joka ovat aiheutuneet:
- onnettomuudesta
- henkilöiden tuotteeseen tekemistä muutoksista ja teknisistä toimenpiteistä, joilla ei siihen ole oikeutta;
- laiminlyönneistä (esimerkiksi tuotteen asianmukaisen puhdistamisen laiminlyönti);
- tuotteen käytöstä aiheutuva kuluminen;
- tuotteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä;
- alttiina olo ulkoisten tekijöiden pitkäaikaiselle vaikutukselle, mukaan lukien ilmastovaikutukset ja auringonsäteilyn vaikutus, jotka ovat valmistajasta riippumattomia ja seurausta esim. tuotteen virheellisestä säilytyksestä, mukaan lukien tuotteen värimuutokset ja ruostuminen;
- alttiina olo korkeiden (+ 40 °C) tai alhaisten (- 30 °C) lämpötilojen vaikutukselle;
- tuotteen epäasiallisesta huollosta mukaan lukien happojen tai liuottimien käyttö puhdistusaineena.
13. Takuun piiriin eivät sisälly tuotteet, joihin henkilöt tai huoltoliikkeet, joilla ei ole Cellfast yrityksen antamaa valtuutusta, ovat tehneet korjauksia tai korjausyrityksiä.
14. Takuu ei ole voimassa tuotteille, jotka ovat jatkuvasti vaikeissa ja korroosiota aiheuttavissa olosuhteissa (esim. meri- ja teollisuusilmastossa, jatkuvassa kosketuksessa veden, kemikaalien, tuhkan, sementin sekä divölyn ja muiden sellaisten kanssa).
15. Takuu ei ole voimassa, jos tuotteita käytetään niiden käyttötarkoituksen vastaisesti, taitamattomasti, varomattomasti sekä myös, jos tuotteita käytetään ammatti- ja kaupalliseen käyttöön tai, jos on lainattu kolmannelle osapuolelle.
16.Takuunantaja ei ole vastuussa sivullisista, välillisistä, erityisistä ja seurannaisista vahingoista, joihin kuuluvat mm. tuotteen vaurioituminen tai käytettävyyden menetys, menetetty myynti ja menetetyt voitot tai myöhästymiset sekä kyvyttömyys käyttää tätä takuupalvelua.
17. Tuotteen vaihto tai korjaus ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
18. Tämä takuu on luonteeltaan täydentävä eikä sillä ole mitään vaikutusta myyjien muihin takuisiin, se ei rajoita, keskeytä, korvaa eikä sulje pois takuita, jotka kuuluvat asiakkaalle kyseisen maan lainsäädännön mukaan. Sillä ei ole myöskään vaikutusta osto-/myyntisopimuksesta aiheutuviin oikeuksiin, jotka asiakkaalla on myyjän suhteen.
19. 29. elokuuta 1997 annetun lain henkilötietosuojasta (yhtenäinen teksti Puolan lainsäädännön virallinen lehti 1997 nro 133 kohta 883) perusteella takuunantaja ilmoittaa, että tämän takuun kappaleessa 9 mainittujen henkilötietojen antaminen yhdessä vikailmoituksen kanssa on vapaaehtoista, mutta kuitenkin välttämätöntä, ilmoitettujen vaatimusten käsittelemiseksi ja takuunantajan kannanottamiseksi niihin. Henkilötietojensa antamisella asiakas ilmaisee suostumuksensa takuunantajalle niiden keräämiseen ja käsittelyyn takuusta seuraavien oikeuksien toteuttamiseksi. Asiakkaalla on divääsyoikeus käsiteltyihin henkilötietoihin ja niiden korjaamiseen. Hänellä on myös joka hetki oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista mukaan lukien suostumuksen peruuttaminen henkilötietojen käsittelemiseksi sekä myös oikeus vastalauseen esittämiseen laissa määritetyillä ehdoilla.